BMI calculator


 
Er zijn verschillende methoden om te bepalen wanneer er sprake is van over- of ondergewicht.
Een veel
gebruikte en eenvoudige methode is de Body Mass Index (BMI).
De BMI wordt berekend door het lichaamsgewicht (in kg) te delen door het kwadraat van de
lichaamslengte (in meters). Bij volwassenen worden de volgende uitkomsten gehanteerd:

  • ondergewicht (een BMI van 18,5 of minder);
  • een gezond gewicht (een BMI van 18,5 - 25);
  • overgewicht (een BMI van 25 - 30);
  • obesitas (een BMI van hoger dan 30).

Body Mass Index berekenen
Voor kinderen tot en met 21 jaar worden de BMI-grenswaarden voor de leeftijd gecorrigeerd.
De BMI geeft namelijk een overschatting van overgewicht bij kleine kinderen en een
onderschatting bij lange kinderen.
  •  
     BMI


                               Met dank aan www.zuivelonline.nl